בעקבות הססטוס של אורלי נגד המזרחים פורץ בינה לבין שי חי ויכוח

.........
. קישור לכתבה זו.